Studio

sztuka powstaje z doświadczeń, 
                a doświadczenia z popełnianych głupstw